Εκτίμηση ακινήτων


Υποστήριξη Ακίνητων

Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου, είναι μια διαδικασία που επηρεάζεται από ποιοτικούς και χρονικούς παράγοντες.
Οι βασικοί ποιοτικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία αποτίμησης των ακινήτων είναι:
Τοποθεσία, ιδιαίτερα στη "ζώνη ιδιοκτησίας" στην οποία βρίσκεται το ακίνητο
Πραγματική αξία
Έτος κατασκευής
Συνολική επιφάνεια ακινήτου
Πλακάκια / επίπεδο
Ιδιοκτησίας τεχνικά χαρακτηριστικά (δηλαδή τα υλικά κατασκευής, τύπος συστήματος θέρμανσης, αποθήκη, parking)


Ο συνδυασμός των παραγόντων που ξεπερνούν την αξία των ακινήτων, καθώς και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη γενικές ή ειδικές καταστάσεις, όπως:

iΕπικείμενη αναβάθμιση ή υποβάθμιση μιας περιοχής
Επίπεδο οικιστική ή εμπορική ανάπτυξη μιας περιοχής,
Εμπορική αξία ανά τετραγωνικό μέτρο, από τα αντίστοιχα που προσφέρονται ή πωλούνται ακίνητα, στην ίδια περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο,
Προσφοράς ζήτησης αναλογία / (δηλαδή αυξημένη προσφορά με μειωμένη ζήτηση, τείνει να συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω)
Σταθερότητα των εθνικών οικονομικών
Διάθεση στεγαστικών δανείων

Η ομάδα μας στο ΩΡΟΛΟΓΑΣ Real Estate είναι στη διάθεσή σας για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε στην πιο κερδοφόρα και ικανοποιητική απόφαση για σας.